Need Help ?
Call: +977- 078520105
News Flash

शिक्षक पदस्थापना सम्बन्िध सुचना

प्रकाशित मिती:  

विषय ः  सूचना     सूचना    सूूचना

    

उपर्युक्त सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढांचामा प्राथमिकताका आधारमा विद्यालयहरु उल्लेख गरि निरोगिताको प्रमाण पत्र,  शपथ ग्रहण फारम र जिल्ला शिक्षा समिति नवलपरासीको रा.वा.बैंक परासी शाखामा रहेको च.हि.नं. स.अ.३÷०६२ ख–६ मा रु ५००। जम्मा गरेको सक्कलै भौचर समेत संलग्न गरि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । समयमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण फारम नभर्नेहरुको हकमा आयोगको निर्देशन अनुसार पदस्थापना हुनेछ ।