Need Help ?
Call: +977- 078520105
News Flash

परिपत्रहरू

 • शिक्षक पदस्थापना सम्बन्िध सुचना

  प्रकाशित मिती:  

  विषय ः  सूचना  १   सूचना  ११  सूूचना १११      उपर्युक्त सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढांचामा प्राथमिकताका आधारमा विद्यालयहरु उल्लेख गरि निरोगिताको प्राथमिक तहमा पदस्थापना गर्ने विद्यालयहरु             क्र.सं.    विद्यालयको नाम  

  थप हेर्नुहोस
 • शिक्षक पदस्थापना सम्बन्िध सुचना

  प्रकाशित मिती:  

  विषय ः  सूचना     सूचना    सूूचना      उपर्युक्त सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राथमिक तहमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भै आएका उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढांचामा प्राथमिकताका आधारमा विद्यालयहरु उल्लेख गरि निरोगिताको प्रमाण पत्र,  शपथ ग्रहण फारम र जिल्ला शिक्षा समिति नवलपरासीको रा.वा.बैंक परासी शाखामा रहेको च.हि.नं. स.अ.३&

  थप हेर्नुहोस