Need Help ?
Call: +977- 078520105
News Flash

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  रामचन्द्र ढुङ्गाना ठेगाना :  कास्की पद :  बिद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  ऋषिराम शर्मा ठेगाना :   पद :  बिद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  बाबुलाल नेपाल ठेगाना :  रुपन्देही पद :  लेखाअधिकृत

  • नाम :  शिब प्रसाद भण्डारी ठेगाना :  मोरङ पद :  ईन्जिनियर

  • नाम :  रुदलाल उपाध्याय ठेगाना :  बुटवल १४ रुपन्देही पद :  स‍ जि शि अ

  • नाम :  देवीराम अर्याल ठेगाना :   पद :  स‍ जि शि अ

  • नाम :  टिकाराम अर्याल ठेगाना :  रुपन्देही पद :  स.जि.शि.अ.

  •  < 1 2